cropped-int-conference-dementia-academia-front-page-background-image-bw.jpg

Published by

Marko Savić

on a mission of building cross-border rail and long-distance cycling infrastructure by connecting economy with sport, sustainable mobility for all & public health. :: :: :: na misiji razvoja čezmejne železniške in daljinske kolesarske infrastrukture prek povezovanja gospodarstva s športom, trajnostne mobilnostjo za vse in javnim zdravjem.

Leave a Reply