cropped-CoD-AAA-logo-sq-1.png

https://dementia.pannonian.academy/wp-content/uploads/2020/05/cropped-CoD-AAA-logo-sq-1.png

Published by

Marko Savić

on a mission of building cross-border rail and long-distance cycling infrastructure by connecting economy with sport, sustainable mobility for all & public health. :: :: :: na misiji razvoja čezmejne železniške in daljinske kolesarske infrastrukture prek povezovanja gospodarstva s športom, trajnostne mobilnostjo za vse in javnim zdravjem.

Leave a Reply